O nás

12.1.2008

Espero en Transmontejo znamená nádej na Záhorí. Je to názov stránok klubu "Transmontana Esperanta Organizo" (TEO). Názov stránok svedčí aj o našej činnosti - informovať o esperante, ale najmä tento jazyk používať a učiť sa ho. O esperanto sa samozrejme zaujímame preto, lebo nás baví a tento náš klub nás spája a dáva nám možnosť realizovať sa. Naším maskotom je korytnačka Teo. Pokiaľ by ste sa chceli k nám pridať, napíšte našej milej predsedníčke. Ak sa chcete o esperante dozvedieť viac, odporúčam prečítať si:

Pri ni

26.1.2008

Espero en Transmontejo estas paĝaro de la klubo Transmontana Esperanta Organizo (TEO). La nomo de la paĝaro parolas pri nia agado - informi pri Esperanto, sed ĉefe lerni kaj uzi ĉi tiun lingvon. Pri esperanto ni interesas, ĉar ĝi amuzas nin kaj nia klubo ligas nin kaj ebligas al ni realigi nin. Nia maskoto estas testudo Teo. Se vi volus aliĝi, skribu al nia agrabla prezidantino.