Činnosť

Espero en Transmontejo

informačný web, projekt začatý 12.1.2008
webka TEO

Cieľ

Web, ktorý má za úlohu podávať informácie o našom klube. Z tohoto projektu sa neskôr (26.1.2008) odvinul aj náš blog, ktorý už ale zanikol (25.10.2009).

redizajn Esperanto.sk

informačný web, projekt aktualizovaný 14.2.2010
esperanto.sk rozcestník esperanto.sk informácie

Cieľ

Web, ktorý má za úlohu podávať informácie o medzinárodnom jazyku - esperanto.

Stav

Stránky "esperanto.sk" vo svojom voľnom čase vytvárali a udržiavali Peter Baláž, Vilo Búr a Rasťo Šarišský. Títo ľudia vytvorili stránky s cieľom informovať slovenskú verejnosť o medzinárodnom jazyku esperanto. Väčšina textov je uvádzaná dvojjazyčne (slovensky a esperantsky). Peter Novotníček prepracoval stránky do nového dizajnu. O jazykovú korekciu niektorých textov sa postarala Katarína Nosková.

Naša práca (TEO) bola len poupraviť starý oficiálny web. Teda menší redizajn a iné menšie úpravy, hlavne kvôli prehľadnosti a prehľadávaniu.